top of page

מנהיגות

Image by Alfred  Aloushy

לאורך חיי למדתי רבות אודות מנהיגות, בחוג לנוער לפני הצבא, במהלך הצבא בקורס מפקדים ובקורס קצינים, בהרצאות כאלה ואחרות ובקורסי ניהול בעבודה. מעבר ללימוד הידע של מהי מנהיגות והכלים בהם ניתן להשתמש על מנת להוביל צברתי ניסיון בהובלה גם בצבא ולאחר מכן במילואים וגם בעבודה. 
בשנים האחרונות למדתי שמנהיגות לא באה לידי ביטוי רק כאשר מובילים אנשים אחרים. מנהיגות אמיתית יכולה להופיע גם כאשר אנחנו לומדים להוביל את עצמנו. בשביל להיות מנהיג, לא צריך תואר של מנהל או מפקד ולא צריך להיות בתפקיד מסוים. כל מה שצריך זו בחירה להיות המובילים של חיינו. 
על מנת להיות מנהיג, צריך לבנות

bottom of page